Lávka je v tom nevinně aneb hra na kuře

Lávky a mosty mají spojovat

Většinou to tak i bývá. Jenomže ne vždy a všude. A nemusí jít hned o lávku náhle spadlou nebo most určený k demolici. Už v pohádkách pro malé děti se lze poučit.

Bajka a dva kozlíci

Byla, nebyla lávka, která sloužila všem, kteří potřebovali přejít z jednoho břehu na druhý. A tak to platilo, co paměť sahala. Až jednou na lávku vkročili dva kozlíci, jeden zprava a druhý zleva. Setkali se uprostřed lávky. Lávka byla úzká, nešlo se vyhnout.

dva kozlíci na lávce
dva kozlíci na lávce

Ten zprava hned zamečel: „Zacouvej, ustup! Já byl první, kdo vstoupil na lávku.“

Ten zleva pohodil rohatou hlavou: „Ty mi cestu musíš uvolnit, protože jdu zleva.“

„Co je to za nesmysl,“ opáčil zprava, „To neznáš pravidlo pravé ruky?“

„Neoháněj se pravidly. Ty jsou od toho, aby se měnily.“

Milí čtenáři, ani jeden z nich ve své pýše nebyl ochoten ustoupit. Neústupní a zarputilí kozlíci trčeli uprostřed lávky a jejich myšlení a řeči byly zcela zacyklené. Jak to dopadlo? Přesně si už nepamatuji, ale jsou jen dvě možnosti: První, že na lávce stojí dodnes. Druhá, že lávce došla trpělivost a shodila oba do řeky.

Někdo z vás jistě připomene, že byla ještě jedna možnost vyjádřená příslovím: „Moudřejší ustoupí.“ Jenže nikdo netuší, který z těch dvou je moudřejší.

Veselohra na mostě

Václav Kliment Klicpera to ve své divadelní hře pojal jinak. To se zalíbilo Bohuslavu Martinů a podle té hry složil operu. Obé sleduje týž děj a zápletku.

V. K, Klicpera a B. Martinu
V. K, Klicpera a B. Martinu

Na pravém břehu je rozloženo vojsko modrých a na levém břehu vojsko červených. Na obou březích platí stejné zelené pravidlo: „Nikdo z mostu nesmí být vpuštěn na břeh.“ a to se striktně dodržuje.

Popelka, venkovská dívka, se vrací z nepřátelského tábora. S průvodním listem se bez potíží dostane přes modrou stráž na jedné straně mostu. Červená stráž na druhé straně mostu ji ale odmítá pustit, protože platí PRAVIDLO. Popelka se snaží stráž přemluvit, ale marně. Rozhodne se tedy, že se vrátí přes modrou stráž a půjde prozatím ke strýci do Liskova, než vojsko odtáhne. Modrá stráž ji ale také odmítá pustit, Platí PRAVIDLO. Obě strany Popelce radí, že pokud se jí nelíbí na mostě, ať tedy skočí pod most.

V. K. Klicpera: Veselohra na mostě
V. K. Klicpera: Veselohra na mostě

Úplně stejně se stane i dalším čtyřem postavám hry. Nakonec jedna strana získá výhodu tím, že jich veliteli je prozrazeno postavení druhé strany. Strana s výhodou zvítězí a vojska odtáhnou. Most přestal být pastí a vesničané se rozejdou do svých domovů. Přitom se vůbec nedozvědí, že most strážil desátník Kozel na modré straně a četař Kozel na červené straně.

Viděli jste americký film z roku 1955 Rebel bez příčiny?

Film pojednává o světě problematické dospívající mládeže. Situace z filmu je tato: Dva mladíci se baví tím, že se proti sobě rozjedou středem vozovky a kdo první uhne, ztratí prestiž. Jako ti dva kozlové na lávce, jen v moderním hávu a ve větších rychlostech. Pokud ani jeden z nich neztratí nervi a neuhne, skončí hra havárií.

čelní srážka při hře na kuře
čelní srážka při hře na kuře

Jestliže oba hráči ustoupí, je výsledek neutrální. Jednostranná ústupnost vede ke ztrátě prestiže toho, kdo ustoupil. Oboustranná neústupnost vede ke krajně nepříznivému výsledku u obou hráčů.

A právě z tohoto filmu poprvé vytvořil Howard Raiff v roce 1957 modelovou situaci chování, která je od té doby nedílnou součástí teorie her. Dostala název Hra na kuře (angl. Game of Chicken) a je pod tímto názvem celosvětově známá. Češi by ji nejspíše nazvali hra na sraba.

Hra na kuře

Ta hra je v principu nekomunikativní a jde v ní pouze o totální vítězství. Při zatvrzelosti hráčů vede snaha o maximalizaci užitku k oboustranné destrukci. Psychologové proto mají jediné důrazné doporučení – tuto hru nehrát.

ruce nedohody
ruce nedohody

Přesto jde o velmi oblíbenou hru u politiků a odborářů. Jedna nebo druhá strana vyhrotí situaci, dávají hlavy na špalek, vyhlašují ultimáta, například vyhrožují předčasnými volbami, a pak… Pak se uhne. Nějaký důvod, proč se výhrůžka nesplnila, se vždycky najde.

Politici a bajka

Nemusí jít jen o soupeření politických stran. Může jít o souboj firem o zakázky, mezistátní konflikt (např. Karibská krize 1962) apod. Bohužel, skoro vždycky se najdou šéfové, kteří si neústupností a zarputilostí nezadají zmíněným kozlíkům. Nebo chcete-li, oni přece nemohou připustit, že jsou kuřata. Raději riskují čelní náraz.

Nicméně opakuji pro všechny ostatní: Psychologové jednoznačně doporučují: tuto hru zásadně nehrajte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *