Terciáni – tajná organizace

Už jste někdy slyšeli o Terciánech?

Mohli jste. Slovo Tercián má totiž tři různé významy:

  1. číselný
  2. projektový
  3. název utajení

Co lepšího si může tajná organizace přát, než že její název splývá s jiným významem, za kterým se může snadno schovat.

Ač je to k nevíře, jde o celosvětovou organizaci, která působí i na našem území už od roku 1777.

Že tomu nevěříte?

Není mým úkolem vás přesvědčit, ale informovat. A vezmeme to popořadě.

1. význam – číselný

Když uslyšíte slovo terciáni, nejspíše se vám vybaví studenti chodící do tercie na gymnázium. Někomu to slovo připomene jen číslici tři a někomu dokonce vůbec nic.

tři prsty
tři prsty

2. význam – Projekt Terezínská štafeta 2013

Budete-li pátrat po internetu nebo po knihovnách a muzeích, velmi brzy objevíte Klub pěti terciánů. Zdánlivě jde o číselný zmatek, pět a tři. Ve skutečnosti jde o projekt hodný velké pochvaly.

Že v terezínském ghetu byly umístěny stovky dětí na cestě do jiných koncentráků, kde je čekala smrt, jistě víte, učí se o tom ve škole, nebo aspoň mělo by se učit.

Děti v ghetu nechtěly jen myslet na smrt. Snažily se žít co nejvíce „normálně“. Psaly básně a deníčky, hrály fotbal i divadlo – známá je dětská opera Brundibár. A také vydávaly dětské časopisy. Jedním z nich byl časopis Rim-rim-rim, ve kterém byla na jaře roku 1944 otištěna povídka “Klub pěti terciánů”, která vypráví dobrodružství prvorepublikových kluků. Napsal ji jeden z terezínských chlapců Pavel Lion.

dětský časopis Rim-rim-rim
dětský časopis Rim-rim-rim

Na památku Pavla Liona a domova Nesharin vznikl projekt Terezínská štafeta 2013. V rámci tohoto projektu byla povídka zdramatizována a zfilmována. Můžete se na film podívat na youtube

3. význam – heslo: formation, soins, fidélité 

Pro ty z vás, kteří stejně jako já nerozumí francouzsky, překládám: vzdělání, péče, věrnost. A co jsem se při svém pátrání dozvěděl? Něco málo z historie, o které se ve škole nemluví. Však jde o tajnou a ne veřejnou organizaci. V Evropě nebylo nikdy moc klidno, což vysvětluje, proč dali zakladatelé do vínku vznikající organizaci postulát utajení.

V letech 1693-1694 proběhl v Evropě hladomor a zemřely 2 miliony lidí. Jen ve Francii to byl 1 milion. Způsobila to velká neúroda, infekce lidí a zvířat, válka. Na počátku 18. století se prohnala Evropou epidemie moru a uhynulo jen skotu přes 3 milióny kusů. V té době se nemocná zvířata utrácela, a pokud se jednotlivým tvorům poskytla nějaká lékařská péče, zajišťoval ji humanitní lékař; no, spíše nějaký venkovský ranhojič, případně kovář.

V roce 1707 se sešli dva Bretoňci, lékař a kovář, a dva Welšané, lékař a ras, v Bretani v Rennes, kteří si uvědomovali nutnost chránit stáda před nákazou a potřebu podstatně lepší specifické péče pro skot i pro koně. Pro tyto účely založili tajnou organizaci.

Saint George Palace v Bretani
Saint George Palace v Bretani

Ta si vzala za cíl rozvoj lékařského umění aplikovaného na zvířata především domácí, tj. koně, ovce, skot. Protože jejich organizace byla založena na třech základních pravidlech: „vzdělání, péče, věrnost“, začali si říkat Terciáni. Jako hlavní symbol (terciánský znak) stanovili trojitou spirálu starých keltů (Wales, Bretaň), která se v té době hojně používala při léčení horkosti a více méně všech infekčních nemocí a kolik u zvířat.

triskelion - Keltská trojitá spirála
triskelion – Keltská trojitá spirála

Společenství se rozrůstalo a zvyšovalo své vědomosti, takže už v roce 1762 založil v Lyonu francouzský právník a hypolog Claude Bourgelat první veterinární školu, kde se vyučovalo podkovářství, anatomie a chirurgie. Později přibyly i teoretické medicínské a zemědělské disciplíny. Druhá veterinární škola na světě byla založena o čtyři roky později v Alfortu nedaleko Paříže.

Obě školy byly hojně navštěvovány cizinci, především lékaři, a mnozí z nich se stávali též členy Terciánů a ve svých vlastech pak zakládali terciánské diecéze a další veterinární školy. V Rakousku byla první veterinární škola založena ve Vídni roku 1777.

Pro úplnost uvádím, že v Československu vznikla Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně hned při vzniku našeho státu v roce 1918.

Doporučení

Chtěl jsem se dozvědět o Terciánech, o jejich organizaci, více, ale moc jsem úspěšný nebyl. Až na jeden pramen: stejnojmennou e-knihu, která popisuje některé útržky z historie terciánů a hlavně osudy našeho prvního komodora české diecéze a jeho potomků od vzniku ČR po současnost u nás. Pro zájemce: zjistil jsem, že e-knihu lze získat zde.

Přeji skvělý čtenářský zážitek .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *