Trapas v paláci Valdek

Papírová tříkoruna

Při měnové reformě v roce 1953 byly vydány nové papírové bankovky podle vzoru SSSR a to 1 koruna, 3 koruny, 5 korun, 10 korun, 25 korun,… Zvláště tříkoruna a pětadvacetikoruna byly nepraktické, ale k jejich zrušení došlo až po 20 letech. Stalo se to v souvislosti s otevřením metra C v roce 1974. V té době už 1, 3, 5 korun nebylo v papíru ale jako mince. Ale protože se uvažoval vstup do metra za 2 koruny, nebyly tyto nominály použitelné. Závěr byl ten, že se zrušily tříkoruny a nahradily se dvoukorunami.

Palác Valdek v roce 1962

Palác Valdek stojí na roku Náměstí Míru a ulic Jugoslávská a Anglická. Dnes je to všechno banka, ale v roce 1962 bylo v podzemí kino, v přízemí lahůdkový bufet rychlého občerstvení a v 1. patře vyhlášená kavárna, kde se hrálo k tanci a vystupoval tam náš skvělý swingový zpěvák Karel Hála. Zcela pravidelně se tu pořádaly nedělní čaje, kdy se scházela mládež k tanci a seznamování. Dnes se tanečním zábavám říká disko, ale to má už jinou atmosféru.

Parta mladých lidí

V roce 1962 si vyšla parta mladých společně oslavit úspěšně ukončené střední vzdělání. Bylo jich osm a všichni zdárně vykonali učňovskou mistrovskou zkoušku. Ten den tu Hála nezpíval a hudba byla spíše druhořadá. Seděli u stolu a povídali si a jen tak tlachali, jak se obvykle dělává. Někdo si dal víno, jiný pivo, možná pár oříšků,…

Kdo zaplatí útratu? Nedivte se uvedeným cenám, byla jiná doba.

Všechno má svůj konec i dobře prožitá párty. Na útratu se vybíralo, kdo co dá. Na hromádce se sešlo 5 desetikorun, 5 pětikorun a 2 tříkoruny. Pak nastaly dohady, kdo bude jednat s číšníkem. Nakonec se toho ujala jedna dívka.

Číšník přišel, nasčítal útratu a se slovy: „Sedmdesát osm, čtyřicet.“ položil účtenku před dívku. Ta přesunula hromádku peněz k číšníkovi a řekla: „Osmdesát.“ Přesně tak jak je v kraji zvykem.

Trapas!

Jenže ouha! V hlavě jednoho výtečníka zablikalo světýlko a on vyhrkl: „To máš dobrý, dostaneš korunu zpátky“.

Ticho jako v kostele

Ticho kolem stolu, ticho na podium, jen chudák číšník třepal rukou v kapse, kde zvonily drobné. Nikdo se nezmohl na slovo. Ani onen mladík. Konečně číšník vytáhl korunu, položil ji na stůl a kvapně odešel. Stejně kvapně se rozprchla parta mladých. Koruna na stole zůstala ležet a později se vrátila do kapsy číšníka.

Desítková soustava

Jsme zvyklý na desítkovou soustavu, díky které vyhlížíme „kulatá“ čísla různých výročí, zaokrouhlujeme obvykle na celé desítky, a čísla 10, 100, 1000, atd. chápeme, jako svého druhu milníky. Tento příběh je malá ukázka toho, jak nás může desítková soustava a automatický zvyk, kdy se zaokrouhluje na násobky deseti, zradit.

Ale stejně, vina je na nekritickém přebírání čehokoli odkudkoli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *